Voda v zahradě

Louka pod Dubem je údolíčko, táhnoucí se do mírného kopce. Pozemek o rozloze cca 7.500 m2. Kdysi to byl podmáčený kus půdy. Kdeže loňské sněhy jsou…

V období častějších srážek se zde ale s vodou dají dělat divy. K nějakému propojenému funkčnímu systému směřuji postupně. Něco mi svitlo pozorováním pozemku v prvních letech, některé nápady vznikají až při řešení problémů. Mým záměrem je, aby všechna voda zůstala na pozemku.

Nejprve se stavěl seník. Co s vodou z okapů? Bude napájet jezírko.

Při četných srážkách pod fólií vyvěral pramen, který přitékal shora přes cestu…
… tak se v cestě vykopala drenáž, aby odváděla pramen a povrchovou vodu valící se při prudkých srážkách z kopce…
… do tůňky/mokřadu v nejnižší části pozemku. Než tůňka v suchém létě vyschne, stihnou se pulci proměnit v žabky.
Po dvou letech se objevily nádherné orobince

Drenážní trubky vedou jen v cestě a ve spodní části pozemku ústí na dvou místech do vyspádovaných mělkých příkopů. Dobře se v nich jezdí i sekačkou.
Voda z okapů zahradního domku jde do sudů.
Před terasou rodinného domku je zakopaná 10-ti kubíková retenční nádrž na dešťovku z celé střechy. Je vybavená čerpadlem pro zalévání kolem domu a přepadem, který vede v zemi až do poloviny pozemku ( domek stojí na konci pozemku, v horní části ).
Vyústění přepadu z retenčky do dalšího jezírka ( nebo vsakovací jámy – asi to není jezírko v pravém slova smyslu ). Nevím, jak moc bude jílové podloží vodu držet, ale pro mě je žádoucí, aby se pomalu vsakovala a zavlažovala jedlý les pod jezírkem. Uvidíme.

Kořenová čistička – září 2022

Při stavbě domku jsem přemýšlela o řešení odpadní vody a kořenovka mi přišla nejvíc efektivní.

To nejlepší na konec. Objednala jsem si kamínky, abych vyskládala břehy kořenovky. Pravděpodobně jsem se sekla ve frakci – dovezli mi náhrobní kameny. Obrovské bloky, se kterými nemám šanci pohnout. Nejdřív jsem myslela, že se rozbrečím. Pak mě ale popadl záchvat smíchu, až mi tekly slzy. Vlastně je vtipný, jak to všechno koulím. Pat a Mat jsou podle mě nýmandi. A tak zatím jen sedím a přemýšlím co mám dělat a jaksi mě to netrápí, protože nějak to dopadne.
Květen 2023
Srpen 2023

Svejl

Svejl ve tvaru úsměvu přes celou šířku pozemku. Za deště je naplněný vodou, která bude zavlažovat remízek pod ním.
Svejl na jaře
Svejl po dešti
Remízek pod ním