Voda v zahradě

Louka pod Dubem byla zarostlá louka, z jedné strany lemovaná duby. Údolíčko, nepříliš široké, táhnoucí se do mírného kopce. Pozemek o rozloze cca 7.500 m2 se mi podařilo koupit od hospodářského družstva. Nejprve o prodeji nechtěli ani slyšet, ale přemlouvala jsem předsedu tak dlouho, až se přijeli podívat a opravdu uznali, že jim pozemek není k ničemu. Moc si toho vážím a jsem těm lidem neskonale vděčná, že mě neodpálili jako obtížný hmyz. I když – možná souhlasili, abych jim už konečně dala pokoj.:)

Kdysi to byl podmáčený kus půdy. Kdeže loňské sněhy jsou… V období častějších srážek se zde ale s vodou dají dělat divy. K nějakému propojenému funkčnímu systému jsem se dopracovala postupně při budování, selským rozumem.

Nejprve se stavěl seník. Co s vodou z okapů? Bude napájet jezírko.

Při četných srážkách pod fólií vyvěral pramen, který přitékal shora přes cestu…
… tak se v cestě vykopala drenáž, aby odváděla pramen a povrchovou vodu valící se při prudkých srážkách z kopce…
… do tůňky/mokřadu v nejnižší části pozemku. Než tůňka v suchém létě vyschne, stihnou se pulci proměnit v žabky.
Drenážní trubky vedou jen v cestě a ve spodní části pozemku ústí na dvou místech do vyspádovaných mělkých příkopů. Dobře se v nich jezdí i sekačkou.
Voda z okapů zahradního domku jde do sudů.
Před terasou rodinného domku je zakopaná 10-ti kubíková retenční nádrž na dešťovku z celé střechy. Je vybavená čerpadlem pro zalévání kolem domu a přepadem, který vede v zemi až do poloviny pozemku ( domek stojí na konci pozemku, v horní části ).
Vyústění přepadu z retenčky do dalšího jezírka ( nebo vsakovací jámy – asi to není jezírko v pravém slova smyslu ). Nevím, jak moc bude jílové podloží vodu držet, ale pro mě je žádoucí, aby se pomalu vsakovala a zavlažovala jedlý les pod jezírkem. Uvidíme. Jezírko/vsakovací jámu jsem dnes ( 17.8.2022 ) dostala od Miru bagristy k svátku.

Za měsíc se začne budovat kořenová čistička, tak pak budu pokračovat 🙂