Louka 2016

Téměř se nedalo projít – celá plocha porostlá jednodruhovou invazivní travinou a nálety. Půjčená bubnová sekačka byla po chvilce bez koleček. Tak mi k ní raději půjčili i obsluhu.
Celý první rok byl zasvěcený jen sekání, hrabání a sekání a hrabání…
Eny. První hrobeček na louce. Máš nad sebou holka krásnou galskou růži „Generál Štefánik“.
Hromady trávy po celém pozemku. Spolu s drny, žlutou hlínou z výkopu jezírka a hnojem je z ní nakonec super kompost. Bohužel nevhodně umístěný pod dubem, takže super kompost je spíš inkubátor pro dubí mimina. Jsou všude. Tak je chodím nenápadně vysazovat po okolí.